vrijdag 18 september 2009

Geslaagde stadswandeling door Gouda

Op vrijdagavond 18 september heeft in Gouda de stadswandeling plaatsgevonden. Ondanks de hetzerige toon vooraf door burgemeester Cornelis vonden burgers de moed om de straat op te gaan tegen de onveiligheid op straat en de voortdurende vernederingen. Ondanks de verplaatsing naar een eerder tijdstip en de angst van veel burgers zijn een zestigtal mensen de straat op gegaan om te laten zien dat zij niet bang zijn. Misschien wat minder dan verwacht, ondanks de steunbetuigingen onderweg van veel mensen. Toch is dit een goed begin in ons Gouda! We hebben laten zien dat je, met een groep, veilig en zonder problemen over straat kan gaan.

De 'reljeugd' kreeg overigens verplicht een film aangeboden door verschillende organisaties dus daar hadden we niet veel last van in het centrum. Sommige "jongeren" konden zich toch niet inhouden, en probeerden toch de demonstranten uit te dagen, waar natuurlijk niet op in gegaan werd.

Namens het comité Gouda’s Glorie willen we alle deelnemers aan de wandeling van harte bedanken. We hopen zo een signaal te hebben afgegeven aan het stadsbestuur dat de maat vol is en dat men nu met maatregelen dient te komen. Niet langer het lakse beleid met toegevingen richting de mensen die het verzieken, maar maatregelen en een nultolerantiebeleid.

We mochten van de burgemeester de wandeling lopen door het centrum van Gouda. Niet de geplande route door de wijk Oosterwei, maar het is wellicht het grootste gebaar dat deze burgermeester wilde maken. Met een zestigtal personen liepen we aldus een kleine uur lang door onze eigen stad.

Met zeker veel meer opgestoken duimen van de passanten langs de route dan er negatieve reacties waren. Die negatieve geluiden kwamen dan weer uit de hoek van wat de burgemeester omschrijft als probleemjongeren. Maar al met al was er dus een zeer positieve sfeer. De toch werd opgeluisterd met enkele door het comité bedachte slagzinnen zoals; ‘recht, orde, veiligheid’ en ‘wanneer willen we veiligheid? nu nu nu!’.

Op de markt werd nog een heldere toespraak gehouden, waarbij de rol van de burgemeester werd aangehaald en gewezen werd op de onveiligheid en hoe beide eigenlijk met elkaar verwezen zijn. Dat er niet langer goed en positief gedaan moet worden richting die Marokkaanse jongeren die zoveel verzieken en dat er nu maar eens moet worden opgetreden. Al met al, ondanks de tegenwerkingen van burgemeester Cornelis en de 'reljeugd' een mooie opstap naar verdere acties tegen criminaliteit!

Deelnemers, namens het Comité Gouda’s Glorie, nogmaals bedankt!
woensdag 16 september 2009

Aanvang om 19u00 stipt te Klein Amerika!

De Stadswandeling vangt om 19u00 stipt aan. Vanaf 18u00 kan er verzameld worden in Klein Amerika. Wij verzoeken met klem aan alle deelnemers om de aanwijzingen van de ordedienst en de politie stipt op te volgen. Wij willen ons niet verlagen tot het gedrag van sommige andere groepen in Gouda. De organisatie zorgt voor een spandoek. Mocht er de behoefte zijn om de stoet kleur te geven, dan zijn uitsluitend Nederlandse vlaggen toegestaan. En uiteraard die van Gouda!

zondag 13 september 2009

Persbericht: Gouda buigt (weer) voor reljeugd...

Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie organiseert op vrijdagavond 18 september a.s. een stadswandeling door de wijken van Gouda. De wandeling is een protest om aandacht te vragen voor de toenemende onveiligheid op straat en de straatterreur van “jongeren”. Helaas is de wandeling in de ons voorgestelde vorm verboden door PvdA-burgemeester Cornelis. De reden die hier voor gegeven was, is tekenend voor de situatie: "De politie en burgemeester kunnen niet de veiligheid garanderen van Nederlanders in Gouda oost na 20u00 's avonds."

Dit onderstreept meteen de noodzaak aan van onze wandeling! De Stadswandeling is georganiseerd om te laten zien dat de straten van de burgers zijn en niet van overlastgevende “jongeren”. Het burgerinitiatief wil dat de burgers weer veilig over straat kunnen, dat buschauffeurs met respect worden behandeld en dat onze vriendinnen, vrouwen en dochters niet meer voor hoer worden uitgemaakt. Helaas buigt burgemeester Cornelis weer voor de reljeugd. Uit angst voor hun reactie wordt het ons verboden te wandelen in onze eigen stad? Hoe ver zijn we afgegleden als stad en maatschappij, als de politie en de burgemeester van onze stad Nederlanders verbied te wandelen in een gedeelte van Gouda?

Na het dreigen met een juridische stappen hebben we een goede route bedongen. Op vrijdagavond 18 september zullen we een protestwandeling houden door het centrum van Gouda! De aanvangstijd is wel terug gezet naar 19u00 i.v.m. de politie-inzet die nodig is om in ieder geval de veiligheid rondom het centrum proberen te waarborgen na 21u00.

Gesterkt door de handelswijze van burgemeester Cornelis in deze zaak blijven onze eisen onverminderd van kracht:

Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie eist:
• Uithuisplaatsing van structureel overlast gevende jongeren;
• Meer menskracht voor de politie;
• Een nultolerantiebeleid aangaande criminaliteit;
• Terugplaatsing van de camera's in de wijken met de meeste overlast;
• Het aftreden van de boterzachte burgemeester Cornelis. Want een burgemeester hoort er voor alle burgers te zijn en niet slechts voor zijn eigen achterban.

Het burgerinitiatief rekent op honderden deelnemers. Gezien de gevoelige thematiek wordt verwacht dat de politie ruimschoots aanwezig zal zijn.