vrijdag 18 september 2009

Geslaagde stadswandeling door Gouda

Op vrijdagavond 18 september heeft in Gouda de stadswandeling plaatsgevonden. Ondanks de hetzerige toon vooraf door burgemeester Cornelis vonden burgers de moed om de straat op te gaan tegen de onveiligheid op straat en de voortdurende vernederingen. Ondanks de verplaatsing naar een eerder tijdstip en de angst van veel burgers zijn een zestigtal mensen de straat op gegaan om te laten zien dat zij niet bang zijn. Misschien wat minder dan verwacht, ondanks de steunbetuigingen onderweg van veel mensen. Toch is dit een goed begin in ons Gouda! We hebben laten zien dat je, met een groep, veilig en zonder problemen over straat kan gaan.

De 'reljeugd' kreeg overigens verplicht een film aangeboden door verschillende organisaties dus daar hadden we niet veel last van in het centrum. Sommige "jongeren" konden zich toch niet inhouden, en probeerden toch de demonstranten uit te dagen, waar natuurlijk niet op in gegaan werd.

Namens het comité Gouda’s Glorie willen we alle deelnemers aan de wandeling van harte bedanken. We hopen zo een signaal te hebben afgegeven aan het stadsbestuur dat de maat vol is en dat men nu met maatregelen dient te komen. Niet langer het lakse beleid met toegevingen richting de mensen die het verzieken, maar maatregelen en een nultolerantiebeleid.

We mochten van de burgemeester de wandeling lopen door het centrum van Gouda. Niet de geplande route door de wijk Oosterwei, maar het is wellicht het grootste gebaar dat deze burgermeester wilde maken. Met een zestigtal personen liepen we aldus een kleine uur lang door onze eigen stad.

Met zeker veel meer opgestoken duimen van de passanten langs de route dan er negatieve reacties waren. Die negatieve geluiden kwamen dan weer uit de hoek van wat de burgemeester omschrijft als probleemjongeren. Maar al met al was er dus een zeer positieve sfeer. De toch werd opgeluisterd met enkele door het comité bedachte slagzinnen zoals; ‘recht, orde, veiligheid’ en ‘wanneer willen we veiligheid? nu nu nu!’.

Op de markt werd nog een heldere toespraak gehouden, waarbij de rol van de burgemeester werd aangehaald en gewezen werd op de onveiligheid en hoe beide eigenlijk met elkaar verwezen zijn. Dat er niet langer goed en positief gedaan moet worden richting die Marokkaanse jongeren die zoveel verzieken en dat er nu maar eens moet worden opgetreden. Al met al, ondanks de tegenwerkingen van burgemeester Cornelis en de 'reljeugd' een mooie opstap naar verdere acties tegen criminaliteit!

Deelnemers, namens het Comité Gouda’s Glorie, nogmaals bedankt!
woensdag 16 september 2009

Aanvang om 19u00 stipt te Klein Amerika!

De Stadswandeling vangt om 19u00 stipt aan. Vanaf 18u00 kan er verzameld worden in Klein Amerika. Wij verzoeken met klem aan alle deelnemers om de aanwijzingen van de ordedienst en de politie stipt op te volgen. Wij willen ons niet verlagen tot het gedrag van sommige andere groepen in Gouda. De organisatie zorgt voor een spandoek. Mocht er de behoefte zijn om de stoet kleur te geven, dan zijn uitsluitend Nederlandse vlaggen toegestaan. En uiteraard die van Gouda!

zondag 13 september 2009

Persbericht: Gouda buigt (weer) voor reljeugd...

Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie organiseert op vrijdagavond 18 september a.s. een stadswandeling door de wijken van Gouda. De wandeling is een protest om aandacht te vragen voor de toenemende onveiligheid op straat en de straatterreur van “jongeren”. Helaas is de wandeling in de ons voorgestelde vorm verboden door PvdA-burgemeester Cornelis. De reden die hier voor gegeven was, is tekenend voor de situatie: "De politie en burgemeester kunnen niet de veiligheid garanderen van Nederlanders in Gouda oost na 20u00 's avonds."

Dit onderstreept meteen de noodzaak aan van onze wandeling! De Stadswandeling is georganiseerd om te laten zien dat de straten van de burgers zijn en niet van overlastgevende “jongeren”. Het burgerinitiatief wil dat de burgers weer veilig over straat kunnen, dat buschauffeurs met respect worden behandeld en dat onze vriendinnen, vrouwen en dochters niet meer voor hoer worden uitgemaakt. Helaas buigt burgemeester Cornelis weer voor de reljeugd. Uit angst voor hun reactie wordt het ons verboden te wandelen in onze eigen stad? Hoe ver zijn we afgegleden als stad en maatschappij, als de politie en de burgemeester van onze stad Nederlanders verbied te wandelen in een gedeelte van Gouda?

Na het dreigen met een juridische stappen hebben we een goede route bedongen. Op vrijdagavond 18 september zullen we een protestwandeling houden door het centrum van Gouda! De aanvangstijd is wel terug gezet naar 19u00 i.v.m. de politie-inzet die nodig is om in ieder geval de veiligheid rondom het centrum proberen te waarborgen na 21u00.

Gesterkt door de handelswijze van burgemeester Cornelis in deze zaak blijven onze eisen onverminderd van kracht:

Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie eist:
• Uithuisplaatsing van structureel overlast gevende jongeren;
• Meer menskracht voor de politie;
• Een nultolerantiebeleid aangaande criminaliteit;
• Terugplaatsing van de camera's in de wijken met de meeste overlast;
• Het aftreden van de boterzachte burgemeester Cornelis. Want een burgemeester hoort er voor alle burgers te zijn en niet slechts voor zijn eigen achterban.

Het burgerinitiatief rekent op honderden deelnemers. Gezien de gevoelige thematiek wordt verwacht dat de politie ruimschoots aanwezig zal zijn.

maandag 31 augustus 2009

Oproep stadswandeling Gouda 18 september 2009

Beste inwoners van Gouda,

Gouda is gezien haar roemrijk verleden een stad om trots op te zijn. Is ze dat? Of was ze dat? Helaas is de leefbaarheid er in Gouda de laatste jaren hard op achteruit gegaan. De criminaliteit viert hoogtij. We staan nu zelfs in de top-25 van meest criminele steden... Het gevoel van onveiligheid is nog nooit zo hoog geweest.En al ontkennen de korpschef en de burgemeester het in alle toonaarden, heel veel problemen en criminele activiteiten in Gouda worden veroorzaakt door de Marokkaanse jeugdbendes. Ze durven het niet te benoemen en dat om meerdere redenen. De belangrijkste daarvan is dat de politie bang is voor 'Franse toestanden'. Pappen en nat houden werkt inderdaad een lange tijd. Zolang ze min of meer hun gang kunnen gaan en de bevolking negeren gaat het een tijd goed... Maar wij, van het burgerinitiatief Gouda's Glorie, vinden dat het nu genoeg is geweest. Op dit moment spelen de meeste problemen zich af in drie van onze wijken. We moeten nu wat gaan doen voor dat de zaken helemaal uit de hand lopen en de hele stad wordt overgenomen.

Jan Stikvoort, korpschef van de politie van Gouda, beweert het volgende "de bevolking herkent zich niet in het beeld dat politici en de media schetsen van hun stad.". Helaas wordt deze bewering niet gestaafd door cijfers. Maar zelfs ook niet door mensen van zijn eigen organisatie. Op 26 mei liet de ondernemingsraad van het politiekorps Hollands Midden, waar onze stad onder valt, weten dat “wij, gezien onze capaciteit, aan het einde van onze mogelijkheden raken.” Zeker mede door de volgende bezuinigingsgolf die er bij de politie aankomt houden wij ons hart vast.

“We zien een ontwikkeling,'' zegt commissaris Jaco van Hoorn, plaatsvervangend districtschef van Gouwe IJssel. ''Een groeiend aantal Marokkaanse jongeren gedraagt zich steeds grimmiger. Ze schelden, spugen en provoceren.'' Als de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk uitgaat, worden haar kerkgangers aangevallen door Marokkanen die rondhangen bij de skatebaan naast de kerk. Ook zijn er brandbommen gegooid naar enkele kerken.

Ons politiekorps kreeg wel zes extra rechercheurs... Maar dat die zes extra rechercheurs zijn te verwaarlozen wanneer onze stad tien (bij de overheid bekende) criminele jeugdbendes door zijn wijken ziet trekken lijkt evident. Ruim 650 criminele jongeren zijn door de politie zelf aangeduid als jongeren die hinderlijk gevolgd dienen te worden. Burgers worden op straat geïntimideerd en aangerand. En in het bijzonder onze vrouwen. Met als laatste (bekende) dieptepunt de aanranding door vijf jongetjes. Ze werden aangehouden, maar niet vervolgd! Reden hiervoor? Te jong. Wel werden de ouders uitgenodigd op bureau om, onder het genot van een kopje thee, te vertellen dat dit niet echt kan...

Politieagenten worden aangevallen door de jeugdbendes en haar auto's bekogeld met stenen. Dat de agenten daar moedeloos van worden is goed voor te stellen. Want ook de meeste agenten willen hard optreden tegen deze uitdagingen van het gezag. Helaas wordt dat tegengehouden door de Burgemeester die wel in een beschermde woning leeft. En de korpschef, die wel veilig zit achter zijn bureau in Leiderdorp..

Buschauffeurs die vragen om een strippenkaart worden structureel bedreigd, mishandeld en overvallen. De Connexxion-medewerkers kwamen een jaar geleden wel in opstand. Toen weigerden buschauffeurs van Connexxion nog langer door de prachtwijk Oosterwei te rijden. Deze wijk wordt gedomineerd door de Marokkaanse jeugdbendes. Journalisten van diverse media werden in elkaar geslagen. Vrijheid van meningsuiting of van pers? Niet in onze stad.Verschillende supermarkten zijn reeds geplunderd. Een ontluisterend verslag daarvan kwam in de krant terecht. Een aantal regels willen wij u daarvan meegeven: “Een medewerkster van de overvallen MCD-supermarkt in Gouda sprak een van de rel-Marokkaantjes aan op zijn gedrag, waarop zij van dichtbij werd bekogeld met gestolen rollen Dextro-druivensuiker. Zij hield daar een grote blauwe plek op haar arm aan over. Het geraakte personeelslid ging aangifte doen van mishandeling. Tot ontsteltenis van deze jonge vrouw is aangifte van diefstal niet mogelijk, omdat volgens de politie 'de rollen Dextro toch weer terug zijn'. "Op deze manier is het natuurlijk niet zo moeilijk om het aantal aangiften omlaag te krijgen", zegt een van de medewerksters, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven.

PvdA-burgemeester Cornelis ziet de problemen niet zo. Volgens hem valt het allemaal best wel mee in onze stad en zijn het altijd incidenten. Deze man die zijn Nederlandse vrouw verlaten heeft voor een Marokkaanse vrouw, zou eens minder moeten roepen in de media en meer (laten) doen op straat. Burgemeester Cornelis heeft voor zijn ambtenaren studiereisjes betaald naar Marokko - op kosten van ons de belastingbetaler - om begrip te kweken bij hen voor de Marokkaanse cultuur. Jeugdvoetballers van Marokkaanse afkomst kregen een voetbaltoernooi aangeboden. In Marokko wel te verstaan. Voor ons heeft deze PvdA-politicus afgedaan. Het is iemand met een duidelijk politiekcorrecte stempel, die denkt dat alles met pappen en nathouden uiteindelijk wel goed komt.

Voor veel burgers is het nu genoeg geweest. Niet voor niets heeft bijna 20% van de Goudse bevolking, bij de Europese Verkiezingen, op de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders gestemd. Dat was vast niet vanwege plannen die de partij heeft m.b.t. het dierenwelzijn. Dit was voornamelijk omdat de burgers een signaal wilden afgeven: Het is tijd voor actie en wel nu!

Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie eist:
• Uithuisplaatsing van structureel overlast gevende jongeren;
• Meer menskracht voor de politie;
• Een nultolerantiebeleid aangaande criminaliteit;
• Terugplaatsing van de camera's in de wijken met de meeste overlast;
• Het aftreden van burgemeester Cornelis. Want een Burgemeester hoort er voor alle burgers te zijn, en niet slechts voor zijn eigen achterban.

Om onze eisen kracht bij te zetten organiseren wij op 18 september a.s. een stadswandeling door enkele wijken van Gouda. Wij willen laten zien dat niet alle burgers bang zijn! Steun ons initiatief en laat zien dat normale burgers weer de baas willen worden op straat. Loop dus op 18 september mee in onze stadswandeling!

We starten om 19u00. We verzamelen in Klein Amerika (voor de stadswinkel)